Suihkuinjektointi, Soilcrete™

Soilcrete®-suihkuinjektointi on yleisesti käytetty ja hyväksytty menetelmä maaperän stabilointiin sementillä tai sideaineiden yhdistelmällä.

Suihkuinjektoinnissa korkeapaineella leikkaava vesisuihku tai vesi-sementtiseos (mahdollisesti ilmasuihkun ympäröimä) irrottaa porausreikää ympäröivän maa-aineksen muodostaen suunnitellun rakenteen. Suihkun lähtönopeus suuttimesta on ≥ 100 m/s. Irrotettu maa-aines järjestyy uudelleen ja sementtisuspensio sekoittuu siihen. Maa-sementtiseos nousee osittain paluuvirtaamana porausreiän kautta ylös poratankojen ja reiän väliin jäävän tyhjän tilan kautta. Soilcrete®-elementeistä voidaan tehdä erilaisia kokoonpanoja.

Tyypillisiä rakenteita ovat yksittäiset pilarit (jolloin pilari toimii useimmiten kantavana paaluna,  kutsutaan yleisesti ”suihkupaalu” -nimellä),  tiivistyslaatat, tukiseinät sekä näiden yhdistelmät. Suihkun maata irrottava ulottuvuus vaihtelee, riippuen käsiteltävästä maatyypistä sekä siitä, mitä Soilcrete®-menetelmää ja suihkuseosta käytetään. Ulottuvuus voi yltää 3,5 metriin. Tätä tekniikkaa sääntelee eurooppalainen standardi EN 12716.

Päinvastoin kuin tavalliset maastabilointimenetelmät, Soilcrete® soveltuu kaikenlaisen maa-aineksen stabilointiin ja tiivistämiseen, soraisista kitkamaista löysiin savimaihin. Tämä koskee myös epähomogeenista maanmuodostusta ja muuttuvia maakerroksia, mukaan luettuna orgaaninen aines. Kellerillä on kokemusta myös pehmeiden kalliomuodostumien käsittelystä – esimerkkinä huokoinen hiekkakivi.

KFS Finland Oy on toteuttanut menestyksekkäästi kymmeniä suihkuinjektointiprojekteja Suomessa ja Ruotsissa. Toteutetut kohteet sisältävät ponttiseinän tiivistyksiä, vedenpitäviä pohjalaattoja, tukiseiniä ja perustusten vahvistusta. KFS Finland Oy hyödyntää projektien suunnittelussa Keller-konsernin erittäin korkeaa teknistä osaamista: Omalla suunnittelulla on todistetusti saavutettu asiakkaalle aikataulu- ja kustannussäästöjä. Projektien toteutuksessa KFS Finland Oy käyttää muun muassa Keller-konsernin omavalmisteisia suihkuinjektointivaunuja, mikä takaa aina tehokkaan ja laadukkaan lopputuloksen.

Katso video suihkuinjektoinnista

Suihkuinjektointia KFS Finlandin työmaalla
Suihkuinjektoinnin välineitä