Stabilointi

Stabilointi on pohjanvahvistusmenetelmä, jossa savi-, siltti-, lieju- tai turvekerros lujitetaan kantavaksi rakennepohjaksi sekoittamalla siihen sideainetta.

Syvästabilointi

Yleisin syvästabilointimenetelmä on pilaristabilointi. Pilaristabiloinnissa maaperää vahvistetaan lisäämällä siihen kalkki- ja sementtipohjaista sideainetta. Stabilointikoneen kaira porataan maaperään suunniteltuun syvyyteen asti, jonka jälkeen kairaa nostettaessa sideainetta syötetään maahan samalla sekoittaen. Kun sideaine reagoi maaperän kosteuden kanssa, muodostuu maaperää lujittavia sylinterimäisiä pilareita. Paaluperustamiseen verrattuna pilaristabiloinnilla voidaan pienentää perustamiskustannuksia ja se soveltuu eri projektialueiden esirakentamiseen erinomaisesti.

 

Massastabilointi

Massastabilointi on menetelmä, jossa stabiloitavaan maaperään sekoitetaan sideainetta kaivinkoneeseen liitetyllä sekoitinlaitteistolla. Sekoitus tapahtuu pysty- ja vaakasuunnassa lamelleittain, jolloin maahan syntyy tasaisesti lujittunut laattamainen vyöhyke, jonka varaan eri maarakenteet voidaan perustaa.

Massastabilointia käytetään maalajeissa, joiden stabiloituvuus on huono ajatellen pilaristabilointia. Menetelmää käytetään usein satamien ruoppaussedimenttien kiinteyttämiseen, lisäksi menetelmällä voidaan stabiloida läjitettäväksi ajateltuja kaivumaita käyttökelpoisiksi.

Katso video stabiloinnista

Katso video massastabiloinnista

KFS Finland stabilointia tekemässä työmaalla
KFS Finlandin koneet tekemässä stabilointia