Vt1 Kirkkojärvi

Projekti

Rakennushanke Vt1 Turunväylän ylittävän Naapurimäensiltaan liittyvän kevyen liikenteen väylän pohjan stabilointi Kirkkojärven kohdalla. Kohde sijaitsee Espoon ja Kauniaisten kaupunkien rajan tuntumassa sijoittuen molempien kaupunkien alueelle. 


Työmaan haasteina mm. stabilointialueen työpedin pehmeys, olemassa olevan kevyenliikenteenväylän läheisyys sekä moottoritien työmaaliittymän käytön huomioiminen. 


Aktiivinen yhteistyö ja yhteydenpito KREATE, KFS ja tavarantoimittajien välillä aikaansai kitkattoman, tehokkaan ja turvallisen lopputuloksen.