Kallioreiät

Poraamme haasteellisimmatkin reiät.

Erityisesti tunneleihin ja muihin maanalaisiin rakennelmiin tarvitaan uusia maanpäältä tulevia kuiluja erilaisiin kunnallistekniikka-, ilmanvaihto-, kommunikaatio- ja hätäuloskäyntitarkoituksiin. Perinteisesti pienemmät kuilut ovat tehty poraamalla ja avartamalla, ja isommat poraamalla ja räjäyttämällä, joka on erittäin aikaavievä ja tilaa vaativa toimenpide, eikä edes nykyisin kaikkialla mahdollista.

Sotkamon Porakaivo on kehittänyt käyttöönsä suoraan poraavan kalliokruunumallin, jolla on mahdollista toteuttaa tarkkuutta vaativia kuiluporauksia aina 1150 mm halkaisijaan asti.

  • Kokoluokat 102 mm-1300 mm
  • Tarvittaessa maapeite putkitetaan, jolloin
    – maksimi kallioreikä on 1150mm
  • Soija voidaan kerätä säiliöön
  • Reikäsuoruus varmistetaan ohjaavalla kruunulla ja ohjaavalla turpamutterilla ja tanko-ohjureilla

 

Kallioreiät
kallioreiät
kallioreiät