Porapaaluseinät

Ainutlaatuinen porausmekanismi

Viimeisen 10 vuoden aikana on kehitetty menetelmä toisiinsa kytkettyjen putkien poraamiseksi uppovasaran avulla. Tarkoituksena on korvata kivikkoiseen maaperään vaikeasti asennettavia Larsen-seiniä putkiponttiseinillä, joita voidaan käyttää myös pysyvinä rakenteina. Putkiponttiseiniä käytetään erityisesti, kun tukiseiniä tai muita vedenpitäviä seinärakenteita on asennettava kivikkoiseen maaperään ja/tai ne upotetaan alapäästään kallioon.

Ponttiputkiseinarakenteet

Kehitystyössä mukana

Sotkamon Porapaalu on ollut alusta asti mukana kehitystyössä ja porannut eri ponteilla useita eri kokoja jo testausvaiheessa. Onnistunut porapaaluseinän teko vaatii, jos suinkin mahdollista, porauksen määräsyvyyteen ilman jatkoksia. Jatkokset ovat hitaita tehdä ja mahdollisia ongelmalähteitä. Sotkamon Porapaalun koneissa on pontinlukitusmekanismit putken pyörähtämisen estämiseksi ja seinäsuunnan varmistamiseksi. Poravaunu voi olla seinään nähden missä kulmassa tahansa.

Sotkamon Porapaalu tunnetaan laadukkaista porapaaluseinä referensseistään, sillä yrityksellä on käytössään kyseiseen työhön varta vasten suunniteltujen porauskomponenttien lisäksi erikoisporakruunut. Ilmankierron hallinta tulee erityisen tärkeäksi, sillä muuten hallitsemattomalla ilmankierrolla avataan porattujen putkien ponttilukon vaatima vapaa tila, joka puolestaan aiheuttaa painumia maanpinnalla ja mahdollistaa seinän suunta-ja kaltevuuspoikkeamat. Rengaskruunulla poraaminen varmistaa, ettei putkiseinä jää pohjastaan auki, mikä aiheuttaisi puutteellisen porattavan putken huuhtelun, porattavan putken vääntymisen ja koko seinän kallistumisen työskentelysuuntaa kohden.

Porapaaluseinät
Porapaaluseinä
porapaaluseinä