Tukiseinät ja ankkurointi

Tukiseiniä käytetään yleisesti pehmeissä pohjamaissa, mutta useasti myös kitkamaissa, jos halutaan vesitiiviitä rakenteita. Useimmiten tukiseinät rakennetaan maahan lyötävistä teräsponteista.

Porapaaluseinä tehdään poraamalla pontillisia teräspaaluja. Putken alapää tuetaan useimmiten poraamalla kallioon. Pontti- ja porapaaluseinille kilpailukykyinen vaihtoehto on myös suihkuinjektoimalla tehty tukiseinä, tai seinä jossa hyödynnetään edellä mainittujen yhdistelmiä, muun muassa porapaalun ja suihkuinjektointipilarin yhdistelmä. Suihkuinjektoitu tukiseinä voidaan tehdä nykyisten rakenteiden alle, jolloin sitä voidaan hyödyntää myös rakennuksen kantavana rakenteena.

Kitkamaan ollessa kyseessä tukiseinä voidaan tehdä ns. settiseinänä. Tällöin tukiseinää rakennetaan samanaikaisesti kaivuun etenemisen kanssa.

Tukiseinät voivat olla ankkuroituja tai vapaasti maaperässä seisovia seiniä sekä työnaikaisia tai pysyviä tukiseiniä.  Seinän lisäksi rakennamme juuripalkit sekä asennamme myös ankkurit ja teräsrakenteet eli vaakapalkit ja ankkurikotelot. Lisäksi tarvittaessa tiivistämme ponttiseinän alapään suihkuinjektoinnilla. Ankkuroinnissa käytämme vaijeri- ja tankoankkureita.

KFS Finland Oy:n laajan osaamisen avulla pyritään löytämään kilpailukykyisin vaihtoehto kaikkiin tilanteisiin. Yhdistettynä Getecin ankkurivoima- ja siirtymä-/painumamittareihin saadaan seinän liikkeistä reaaliaikaista tietoa.

Ankkurointityömaa