Ratinan kauppakeskuksen perustustyöt

Projekti

Suuren noin kahden hehtaarin laajuisen kaivannon tuenta toteutettiin 9000 m2 ponttiseinällä. Lisäksi olemassa olevan linja-autoaseman puoleinen seinä tehtiin suihkuinjektoimalla ja ankkuroimalla se perustusten alle mahdollisten painumien estämiseksi.

Alkuperäisen suunnitelman mukaiset 80 cm pilarit muutettiin kahden metrin pilareiksi johtuen 13 m korkeasta seinästä ja neljästä ankkuririvistä.

Funkkistyylinen linja-autoasema oli toiminnassa koko työn ajan. Tästä syystä rakennukseen asennettiin automaattinen vesivaaitusjärjestelmä. Järjestelmällä mitatut rakentamisen aikaiset painumat jäivät alle viiteen millimetriin.

Koska kaivannon syvimmät osuudet menivät pohjaveden pinnan alapuolelle, täytyi ne tiivistää suihkuinjektoimalla. Tiivistyslaatat toteutettiin halkaisijaltaan kolmen metrin pilareilla kustannusten ja työn aikataulujen tehostamiseksi.

Tiivistyslaattojen yhteenlaskettu pinta-ala on yli 20 000 m2, joka tekee tästä yhden suurimmista Euroopassa tehdyistä suihkuinjektointitöistä.

Suihkupilarointi nopeuttaa Ratinan kauppakeskuksen perustustöitä

Tampereen keskustan Ratinan alueella on myllerretty viime kesästä lähtien. Spondan uuden kauppakeskuksen rakentajilla on ollut työssään tiukat reunaehdot.