Geotekninen monitorointi

Getec-nimellä aikaisemmin toiminut palvelu jatkaa Geo-Instruments nimellä. GEO-Instruments on Keller-konsernin geotekniseen monitorointiin erikoistunut yksikkö, joka toimii maailmanlaajuisesti.

KFS Finland Oy hyödyntää GEO-Instrumentsin laajaa tuotevalikoimaa monipuolisesti omissa vaativissa erikoispohjarakentamisen projekteissa. Valikoimaan kuuluvat mm. hydrostaattiset vesivaaitusanturit, kallistuskulma-anturit, inklinometrit ja LoadCell-ankkurivoimamittarit. Palveluilla pystytään suorittamaan rakennusten, kaivantojen, penkereiden, siltojen, rautateiden, tunneleiden, patojen ja luiskien muodonmuutosten, siirtymien ja stabiliteetin turvallinen seuranta. Automatisoidut seurantalaitteet tuottavat luotettavaa ja jatkuvaa mittadataa havainnollistavassa ja selkeässä muodossa.

Oikealla mittaustavalla kerätty reaaliaikainen mittatieto helpottaa yksittäisen työvaiheen tai koko hankkeen hallitsemista. Automaattinen seurantamittaus helpottaa riskienhallintaa sekä nopeuttaa siirtymiin reagointia ja korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä.

Geoteknisen monitoiroinnin välineistöä

Referenssit