Veho Airport / Stabilointiurakka

Projekti

Alue raivattiin puustosta ja pintamaista. Piha-alueet lujitettiin pilaristabiloinnilla, n 40 km.
Lisäksi rakennettiin 1 metrin  paksuinen työpenger sekä 30 cm murskekerros.