Projekti

Perustusten vahvistaminen suihkuinjektoimalla; olemassa olevien puupaalujen korvaaminen suihkupaaluilla. 1870-luvulla rakennettu kerrostalo oli painunut jo useamman vuosikymmenen ajan puiden lahoamisen seurauksena. Ennen töiden aloitusta painuminen oli nopeutunut ollen noin 5mm/vuosi. Työ aloitettiin kivilatomusten vahvistamisella injektoimalla, jonka jälkeen tehtiin 122 kpl suihkupaaluja. Vahvistustöiden jälkeen tilat entisöitiin ennalleen ml. salaojitusten ja lattioiden uusiminen, pintojen maalaukset.