Kulosaaren metrosillan paalutus

Projekti

Kulosaaren metrosilta peruskorjataan. Sillan rakennetta ja kantavuutta vahvistetaan, jotta sillan rakenne pysyy jatkossakin hyvässä kunnossa ja sillan käyttöikää saadaan lisättyä.

Kulosaaren metrosilta on rakennettu vuonna 1973, ja sen rakenteissa on käytetty KA-jännemenetelmää. Kyseisellä jännemenetelmällä on todettu olevan kohonnut vaurioitumisriski korroosioalttiissa olosuhteissa. Siltaa korjataan nyt ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.
Siltaa vahvistetaan uusilla anturoilla jotka perustetaan uusien porapaalujen varaan.

Menetelmämme:
• Porapaalutus RD323x12.5 s440j2h
• Putkea porataan noin 2000jm.