Tytyrin kaivos, Lohja

Projekti

• Haastetta työhön aiheuttivat luolaston ahtaat käytävät, jonne jouduttiin kuljettamaan erikoisvalmisteinen kompressori sekä Casagrande C 6 -kone lyhennetyllä mastolla. Maanalaisten reikien poraukset suoritettiin 3 metrin elementtipituuksin.

• Reikien lähtömittaukset piti tehdä todella tarkasti sekä suorittaa tarke- ja kulmamittauksia useita kertoja porauksen aikana. Porakalustona käytettiin erikoisvarusteltua porausputkikalustoa.

• Poraukset onnistuivat suunnitellusti ja reikien alapäät osuivat ennakolta määriteltyihin ruutuihin.

• 152 m syvän reiän poraus tapahtui maanpäältä. Tällä reiällä haasteena oli saada injektoitua putken ja kallion välinen tila, sillä kallioreikä oli Ø 200 mm ja sisälle laskettava teräsputki Ø 140 mm.

• Reiän läpitulopaikalle ei ollut pääsyä emmekä näin ollen voineet tukkia reikää sieltä käsin. Kehitimme menetelmän sekä erikoiskaluston, jolla sementti saatiin pidettyä putken ja kallion välissä kuitenkin samalla estäen sen valumisen luolaan.

• Sotkamon Porapaalu Oy:n erikoisosaamista tarvittiin, koska se tunnetaan useiden onnistuneiden, haastavien sekä tarkkuuta vaativien kaivos- sekä tunnelitöiden porauksien vuoksi. Kokemusta on kertynyt useita vuosikymmeniä sekä useita satoja miestyövuosia.

• Kohteessa työskentely koostui pääosin haastavan tarkoista porauksista, joista osa jouduttiin suorittamaan myös haasteellisessa ympäristössä ahtaissa luolissa. Sen lisäksi normaaleja työskentelymetodeja jouduttiin kehittämään entisestään työn loppuunsaattamiseksi. Lopputuloksena oli kuitenkin onnistuminen, niin reikien porauksissa, niiden tarkkuuksissa kuin sisäputken kiinnittämisessäkin.