Kemin biotuotetehdas on Betoniteollisuus ry:n vuoden 2022 paalutustyömaa

Betoniteollisuus ry:n paaluvaliokunta on valinnut Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan vuoden 2022 paalutustyömaaksi. Toimimme päätoteuttajana tässä isossa ja vaativassa paalutusprojektissa osana Suomen metsäteollisuuden historian suurinta investointia.

Biotuotetehtaan alueelle on rakentunut tilavuudeltaan lähes 1,6 miljoonaa m³ rakennuksia, jotka sijaitsevat meren rannalla Kemin Pajusaaressa ja Sahansaaressa. Toteutimme perustustyöt Kemin suistoalueelle pehmeään maaperään, ja vaativuutta lisäsivät täytöt ja korkealla sijaitseva pohjavesi.

Perustuspaalujen kokonaismäärä nousi 600 kilometriin ja niistä betonisia lyöntipaaluja noin 450 kilometriä. Lyöntipaalutusurakka toteutettiin kaikkiaan 11 paalutuskoneella, kahdessa työvuorossa viikonloppuja hyödyntäen.

MetsA-Fibren-Kemin-biotuotetehdas_1512X2016px

Huolellinen ennakkosuunnittelu ja prosessien jatkuva kehittäminen

Biotuotetehtaan paalutusurakka on ollut myös logistisesti vaativa – lyöntipaalujen toimitusvauhti oli 33 paalukuormaa päivässä.

Betoniteollisuuden julkaisemassa tiedotteessa kerrotaankin, että tämän vuoden 2022 paalutustyömaan valinnassa kiinnitettiinkin erityisesti huomiota eri osapuolien yhteistyönä tekemään huolelliseen ennakkosuunnitteluun ja -valmisteluun sekä prosessien jatkuvaan kehittämiseen.

Tuomaristo huomioi myös ajoissa suoritetut kattavat pohjatutkimukset ja koepaalutukset. Tuloksia hyödyntäen paalutusurakan aikataulut on sovitettu hankkeen eri vaiheissa aluekohtaisesti siten, että paalutustyö ja paalutoimitukset on voitu hoitaa mahdollisimman tasaisella volyymillä. Näin on varmistettu paaluperustustöiden tehokas eteneminen ilman turhia odotuksia.

Poikkeuksellisen suuri urakka on koko työmaan yhteistyötä

Vuoden paalutustyömaan valintapäätökseen vaikutti lisäksi tinkimättömästi huolehdittu työturvallisuusuus – mutta myös sen tunnustaminen, että paalutustyön turvallisissa toteutusmenetelmissä on vielä kehitettävää.

– Paalutusurakkana tämä on ollut poikkeuksellisen suuri koko Suomen mittakaavassa. Se on vaatinut äärimmäisen paljon yhteistyökykyä ja monenlaista yhteensovittamista, missä olemme onnistuneet todella hienosti. Kiitos kuuluu koko työmaan henkilöstöllemme sekä kaikille yhteistyökumppaneillemme, iloitsee toimitusjohtajamme Tommi Hakanen.

Hienosta työstä paikan päällä Kemissä vastasivat työmaapäällikkö Ismo Kivelä ja työnjohtajana Henry Vuorma.

MetsA-Fibren-Kemin-biotuotetehdas_1920x1125px

Lue Betoniteollisuuden tiedote.

kuvat: Betoniteollisuus ry