Suodossäiliön painumaseuranta

Projekti

Seurannan kohteena on suodossäiliö, jonka painumaa mitataan jatkuvatoimisella painumaseurantajärjestelmällä 0,2 mm tarkkuudella.

• Työ toimitettiin erittäin nopealla aikataululla. Tilausta neljä arkipäivää myöhemmin instrumentit oltiin asennettu ja järjestelmä käyttöönotettu.
• Järjestelmä lähettää mittadatan palvelimelle 15 minuutin välein.
• Reaaliaikainen mittatieto on asiakkaan nähtävissä seurantaohjelmassa.
• Ohjelma lähettää varoitusviestin nimetyille henkilöille automaattisesti, mikäli painuma ylittää sille asetetut raja-arvot.
• Painumaseurannan avulla voitiin suunnitella jatkotoimenpiteiden tarve suodossäiliön stabilititeetin varmistamiseksi.

 

Asiakkaan kommentteja palvelusta:

”Selkeää säästöä työajassa ja kustannuksissa, riskien hallinta paremmalla tasolla.”

“Perinteisillä mittauksilla liikaa pimeitä vaiheita, jossa ei tiedetä liikkeistä mitään, lisäksi kalliimpaa.”

“Tilannetta oli kätevää seurata palvelusta, palvelu oli selkeäkäyttöinen.”

“Suosittelen käyttämään erityisiin riskikohteisiin aina.”

– Verneri Vulkko, Projektipäällikkö, Kymen Sipti Oy

Valikko