Porapaalutus

Toteutamme vankalla ammattitaidolla monipuoliset porapaalutukset vaativista suurporapaaluista porapaaluseiniin.

Porapaalutus perustuksien rakentamiseen

Porapaalutuksessa teräksinen maaputki viedään maakerrosten läpi haluttuun kalliosyvyyteen. Teräspaalu toimii yhtenä kantavana elementtinä perustuspaalun liittorakenteessa. Porapaalutusta käytetään kaikessa perustus-rakentamisessa, kun halutaan nopea ja ennen kaikkea varma perustusratkaisu. Porapaalutuksessa paalun alapää porataan ehjään peruskallioon. Perustusratkaisuna porapaalu on käytännöllisesti katsoen ikuinen ja painumaton.

Nopeasti ja tarkasti

Porattujen teräsputkipaalujen osuus kaikesta perustusrakentamisesta kasvaa voimakkaasti. Porapaalu on nopea toteuttaa, se on asennettavissa mittatarkasti kaikkiin maaperä-olosuhteisiin ja se on erittäin pitkäikäinen ja painumaton.

Pitkät perinteet

Suomen kompleksinen maaperä, jääkauden jälkeiset savikerrostumat yhdessä hiekka, sora ja moreenikerrosten ja maailman kovimman peruskallion, Skandinaavian laatan, kanssa muodostavat erittäin haastavan pohjan kaikelle perustamisrakentamiselle.

KFS Finlandiin yhdistynyt Sotkamon porapaalun ammattitaitoinen henkilöstö teki ensimmäiset koepaalut ja koekohteet ja vuonna 1996. Yhtiö hankki ensimmäisen koneensa, joka oli rakennettu vain perustusrakentamiseen. Sitä seurasi toinen ankkurointiin ja mikropaalutukseen soveltuva vaunu, ja vuonna 2002 Sotkamolle hankittiin Bauerin teleskooppimastoinen paalukone, josta tuli varsinainen alan tiennäyttäjä koko Pohjoismaissa.

Kairakoneiden ja kaivinpaalukoneiden vaikeudet Suomen maaperässä sekä lyöntipaalutuksen heikkoudet vinoissa kallioperissä ja paksuissa maakerroksissa sai yhtiön kiinnostumaan myös paalutuksesta. Kaivonporauksessa hyväksi havaittua ja tehokasta uppoporausta haluttiin kokeilla myös perustusrakentamisessa.

Vuosien varrella olemme toteuttaneet erittäin monipuolisia kohteita sekä kehittäneet niin osaamistamme kuin laitteistoamme. Tänä päivänä pystymme toteuttamaan kaikki erikoisosaamista vaativat porapaalutukset.

Porapaalutus-Bauerilla
porakaivo_fiiliskuva
porakaivo
Valikko